Categories
Comunicats

Petició al Ple del districte de Nou Barris

Les dades que subministra diàriament l’Agència de Salut Pública de Barcelona mostren que diversos barris del districte estan entre els més castigats de la ciutat per la pandèmia. Aquest fet luctuós és només una part del drama.

A les xarxes de suport on participem moltes entitats del districte anem observant que a més de la crisi sanitària hi ha una crisi social que afecta de forma molt severa una part del veïnat.

Per tot això, des de la Coordinadora d’Associacions de Veïns i Entitats de Nou Barris volem plantejar:

  • La necessitat de reobrir tots els centres de serveis socials dels barris de forma urgent per facilitar l’accés a la gent afectada per la situació de confinament, molta de la qual abans no era usuària dels serveis.
  • La necessitat d’elaborar un pla social de represa al nostre districte, ja molt colpejat per la crisi del 2008-2010. Un pla que contempli aspectes de polítiques socials, laborals, sanitàries, de suport a la gent gran i persones dependents i educació. Un pla que ha d’adoptar mesures de xoc per evitar que el desastre sanitari esdevingui tragèdia social.

Demanem d’aquest Ple un posicionament en aquest sentit.

Coordinadora d’Associacions de Veïns i Entitats de Nou Barris

Categories
Comunicats

Actualització de dades de la pandèmia a Prosperitat (30 d’abril de 2020)

Com sabeu, aquest informe està elaborat a partir de les dades que subministra diàriament l’Agència de Salut Pública de Barcelona. En conjunt, podem veure que la darrera setmana el ritme de nous casos s’ha frenat de forma notable.

La web presenta una novetat, ja que separa les dades entre veïns i veïnes en general i persones que viuen i treballen a residències de gent gran, cosa que permet tenir una perspectiva del que ha passat en aquests centres. En el cas de Prosperitat, hi ha hagut 37 persones infectades a residències, un 13,5% de tots els casos.

Afectats al barri

En total es comptabilitzen a Prosperitat un total de 273 casos, 12 més en una setmana (un 4,5%), fet que fa pensar que, almenys de moment, l’expansió de la pandèmia s’està frenant. Molt diferent que la setmana anterior, on l’increment havia estat d’un 25%, malgrat que en bona part era degut a la suma de les dades de les residències. Per això caldrà estar pendents del que passi els propers dies quan sortim més al carrer. I donat el ritme que genera el virus, fins d’aquí a dues setmanes no podrem saber com està evolucionant realment.

Quadre 1. Afectats a Prosperitat per grups d’edat i sexe

Grups EdatAfectatsHomesDonesPer 100.000
0-140000
15-3424717413
35-641044262847
65-743617191.260
74+10960492.889
Total2731261471.013

Les dades canvien poc d’una setmana a l’altra. L’edat és un factor clar de risc. Les dones presenten taxes d’infecció més altes, excepte en el grup dels més grans. De les 37 persones afectades a residències, 11 són homes i 26 són dones, excepte un cas, tots més grans de 75 anys.

Un dels canvis a tenir en compte és que dels 12 casos d’aquesta setmana 9 són de persones menors de 64 anys i només 3 de més grans. D’aquest 9, 8 són dones. És possible que el retorn a la feina expliqui aquesta situació, i el fet que moltes dones tenen llocs de treball on el contagi és més fàcil. És una dada que haurem de seguir.

Veiem quina és l’afectació als diferents barris del districte i la seva comparativa amb el conjunt de Barcelona.

En primer lloc, podem veure el total de casos certificats. És obvi que aquesta estadística no té en compte les persones que han passat la malaltia sense efectuar test ni els que la poden haver passat de forma asimptomàtica. És només el número de casos certificats.

Quadre 2. Número de casos registrats a Nou Barris

Barri23 d’abril30 d’abrilDiferència
Vilapicina-Torre Llobeta27828911
Porta26528015
Turó de la Peira1211287
Can Peguera15172
Guineueta1641717
Canyelles74762
Roquetes16617812
Verdum1201244
Prosperitat26127312
Trinitat Nova85905
Torre Baró14173
Ciutat Meridiana80844
Vallbona30344
Nou Barris1.6731.761
Barcelona11.73912.867
% Nou Barris/Barcelona14,25%13,68%

El creixement ha estat moderat a tots els barris del districte. De fet, més moderat que en el conjunt de la ciutat. Mentre la setmana passada les persones infectades del districte eren el 14,25% de tots els afectats a la ciutat, ara només representen un 13,6%, fet que indica que el ritme de creixement ha estat superior en altres districtes. És possible que això sigui degut a què aquesta setmana s’ha continuat fent revisions a residències i s’estigui trobant el que a Nou Barris ja es va veure la setmana passada.

En números absoluts, Prosperitat és un dels barris amb més casos nous, però la xifra s’ha de relativitzar. Si en lloc de números absoluts tenim en compte el percentatge d’increment, el 4,6% de Prosperitat és un dels més baixos del districte, només superat pel 2,9% de Canyelles, el 3,3% de Verdum i el 3,9% de Vilapicina-Torre Llobeta.

Amb les dades podem també calcular el número de persones afectades en residències, que inclou tant persones grans que viuen en residències com treballadores de residències residents al barri. Aquest impacte es concentra lògicament en els barris on hi residències de gent gran. Vilapicina-Torrellobeta encapçala aquest luctuós rànquing amb 76 persones afectades (la residència Ballesol de Fabra i Puig ha estat l’espai més afectat de tot Nou Barris). Segueixen Porta amb 42, Prosperitat amb 37, Trinitat Nova amb 32, Vallbona amb 30 (gairebé el 90% de casos d’aquest barri), Guineueta amb 11 i Canyelles amb 7.

Per entendre millor quina és la incidència als diferents barris podem calcular la taxa d’afectats per cada 100.000 habitants.

Quadre 3. Afectats per 100.000 habitants

Barri23 d’abril30 d’abrilDiferènciaSense Residència
Vilapicina Torre Llobeta1.0651.10742816
Porta9691.02354850
Turó de la Peira74478743787
Can Peguera65874587745
Guineueta1.0591.105461.033
Canyelles1.0741.10430915
Roquetes1.0071.080731.080
Verdum93896931969
Prosperitat9621.00644869
Trinitat Nova1.1071.17366886
Torre Baró476578102578
Ciutat Meridiana71975536755
Vallbona2.1342.418284284
Barcelona701802101768

El perfil general d’aquesta setmana segueix el mateix patró que l’anterior. Prosperitat ocupa la vuitena plaça quant a nivell global d’afectacions entre els barris del districte. Aquest quadre permet veure que l’increment d’incidència ha estat inferior al del conjunt de la ciutat en gairebé tots els barris del districte, amb l’excepció de Torre Baró i Vallbona. Un fet no massa significatiu perquè són barris que han tingut molts pocs casos nous (3 i 4 respectivament) però que en ser barris amb poca població, tenen molta incidència sobre el percentatge de creixement.

A la darrera columna afegim el percentatge de casos sense tenir en compte les residències. Per comparar la incidència local de la pandèmia entre barris segurament és una mesura millor, ja que no hi ha residències a tots els barris i per tant s’han de considerar un espai en ell mateix.

Quan tenim en compte aquestes dades es produeixen alguns canvis significatius. El més espectacular és el cas de Vallbona, que passa de ser el barri més afectat del districte al que ha tingut una incidència menor, a causa que quasi tota la infecció s’ha produït a la residència del barri. En el cas de Prosperitat, quan es descompta l’efecte residències, passa a ser el sisè barri amb més afectacions.

Si comparem aquesta última dada amb la del conjunt de la ciutat, podem detectar diferents nivells d’incidència. Tres barris -Roquetes (40,6%), Guineueta (34,5%) i Verdum (26,1%)- han tingut nivells molt alts d’incidència respecte a la mitjana de la ciutat.

Quatre més estan per sobre del 10% :Canyelles (19,1%), Trinitat Nova (15,3%) Prosperitat (13,4%) i Porta (10,6%). Un parell -Vilapicina i Torre Llobeta (6,2%) i Turó de la Peira (2,4%) lleugerament per sota i la resta inferiors a la mitjana, molt substancialment en els casos de Torre Baró i Vallbona.

Categories
Comunicats

Com funciona la xarxa solidària a Prosperitat

Quan va esclatar la crisi sanitària es van tancar de cop els espais de trobada. La vida al carrer, aturada. Els ‘festejos’, anul·lats o posposats. Els projectes en marxa, confinats. Malament per a un barri “social” com el nostre.

Molt pitjor per a una part del veïnat per a la qual la malaltia, l’aïllament o la falta de recursos provoquen un patiment terrible, en molts casos sobrevingut a problemes que ja existien.

Ho tenim clar: Mentre no assolim majors nivells d’equitat social, hem d’exigir a les administracions públiques que compleixin amb les seves responsabilitats i mobilitzin els recursos cap a la població més fràgil. En aquesta crisi i la que vindrà, l’econòmica.

Això no és incompatible amb que nosaltres com a veïnes i veïns i des de les nostres organitzacions socials continuem actius, exigint serveis públics potents, posant en marxa la solidaritat veïnal i mantenint vius els projectes comunitaris. Com tantes altres comunitats d’arreu, malgrat les limitacions òbvies i com pot, “la Prospe” està responent com a barri.

Des de Promosalut Prospe, on els CAP i farmàcies estan en primera línia i tot l’equip estem per ajudar-los en l’excel·lent atenció sanitària que estan oferint al barri. Des de la xarxa de suport de Prospe, a través d’un grup de whatsapp que compta amb unes 90 persones mobilitzades i disposades a ajudar. A la vegada, moltes veïnes s’han posat en contacte amb l’AV per si calia donar un cop de mà. Des de la parròquia o la mesquita del carrer Japó s’està gestionant la recollida i repartiment d’aliments a persones que ho necessiten. Com la collita de l’hort Ecovincles continua abastint el banc d’aliments de Porta. També estem en contacte amb les moltes xarxes de suport que funcionen a tot Nou Barris,detecten problemes i organitzen la solidaritat.

Tothom està mobilitzat perquè cap persona no es quedi sola i es puguin atendre necessitats on no arriben el serveis socials (portar la compra o medicaments, trucar a persones que es troben soles).

Els equipaments públics com el Casal de Barri, Casal de Joves, Poliesportiu Valldaura i els centres educatius estan reinventant activitats, intentant no perdre el contacte amb els usuaris i pensant ja com serà tot quan es pugui tornar a obrir. Els grups que es curren les festes del barri, com la comissió de Festa Major, li estan donant voltes al quan i com recuperarem això que és tan important per a la Prospe.

El barri és tot un mosaic i juntes formem el nostre particular “antivirus” en temps del coronavirus.

Per consultar informacions i iniciatives que ens puguin ser útils en aquesta crisi sanitària, al blog https://antivirusprospe.prosperitat.org/

Per rebre notícies de la situació al barri, pel canal de telegram https://t.me/AntivirusProspe

Per formar part del grup de whatsapp de la xarxa de suport, https://chat.whatsapp.com/I1UnvviNOs18Pn1Vi2dl5L

No deixem sols els veïns i veïnes amb dificultats. Connectem-nos: avprospe@prosperitat.org

En definitiva, res no s’atura. Les entitats estem organitzades. Mentre duri el confinament, ho continuarem explicant des d’aquest blog.

Salut i comunitat, ara més que mai!

Categories
Comunicats

Les residències i el coronavirus, crònica d’un desastre anunciat

Com ja s’explicava en un article publicat a Carrer el 2 de maig de 2019, a Barcelona hi ha al voltant de 13.000 persones que viuen en residències assistides. Del total de 245 centres , 23 són de titularitat pública, 4 de l’Ajuntament i 19 de la Generalitat, i tots estan gestionats per empreses privades amb afany de lucre, lucre que obtenen pagant sous de misèria a les seves treballadores, amb plantilles minses i per tant sense proporcionar el benestar que necessitarien els seus residents. A això hem d’afegir la nul·la vigilància per part de l’Administració en el compliment de les condicions presentades en el contracte d’adjudicació.

Per parlar de la situació en què es trobaven aquestes residències des de la Favb vàrem sol·licitar una entrevista amb la llavors consellera, Dolors Bassa, i posteriorment amb Chakir El Homrani, ambdues sense resposta.

Pel que fa a la vigilància de la salut de les persones que viuen en residències, a Barcelona tenim la singularitat que la prestació de serveis de salut de la població que depèn del CatSalut i del Consorci de Salut de Barcelona va ser contractada a l’empresa privada Mutuam al 2009, sense cap transparència sobre el detall de l’activitat contractada i la seva avaluació, i traient la competència i el pressupost corresponent a la majoria de Centres d’Atenció Primària.

Per aquest motiu les persones que viuen a les residències assistides veuen vulnerats els seus drets de ciutadania ja que queden excloses de part de la cartera de serveis sanitaris i programes de salut en general, sense oblidar altres drets com el de participació, que haurien de mantenir independentment del lloc on visquin. La realitat és que les persones que passen a viure en residències es tornen invisibles en general i sobretot, i més greu, per a les Administracions, que tenen el deure i la responsabilitat de l’ordenació, supervisió i avaluació de la provisió de serveis tant sanitaris com socials.

Des de 2017, juntament amb familiars d’algunes residències hem estat reclamant al Consorci Sanitari de Barcelona (CSB), que l’assistència sanitària a les residències es dugui a terme pels Centres d’Atenció Primària que corresponguin al territori, es rescindeixi el contracte a Mutuam i que el pressupost es passi a Primària. Aquesta possibilitat va ser negada diverses vegades, l’última el 10 de desembre 2019, on en una reunió conjunta amb el gerent i la directora d’Atenció al Ciutadà i Participació del mateix CSB, en la qual ens van dir que ells no podien entrar a les residències perquè les persones residents estaven “institucionalitzades”.

El que ha succeït en la pandèmia COVID-19, de postergar l’atenció a les persones grans que viuen en residències tot i saber que eren persones d’alt risc per l’edat, les condicions de convivència i dependència dels familiars per manca de personal, demostra la total incompetència i indolència de les persones que comanden el nostre sistema de salut i d’atenció a les persones vulnerables.

A Barcelona aquesta desgràcia tan gran es podria haver minimitzat si en els tres anys que portem reivindicant davant del Consorci Sanitari de Barcelona el compliment dels seus deures com a responsables de salut de les persones que viuen a la ciutat, s’hagessin fet efectius.

Al marge de les responsabilitats que hauran de ser depurades, exigim en l’àmbit de les residències assistides de la gent gran (RAS) que:

– Es respectin tots els drets de les persones que tenen el seu domicili a una residència. Concretament la garantia a l’equitat en la cobertura i accessibilitat als serveis sanitaris i socials, com la resta de la població. I molt especialment pel que fa referència a la cartera de serveis de l’Atenció Primària de Salut.

– El compliment de totes les lleis i normatives que vetllen per la salut pública.

– L’avaluació continua, la intervenció i participació social i la transparència pública.

– Responsabilitats sobre els polítics i gestors de l’administració competent que no han vetllat pel compliment de les lleis.

– Responsabilitats sobre les direccions de les residències per no haver denunciat oportunament qualsevol tipus d’incompliment per part de l’administració responsable que impossibilités complir amb l’encàrrec de vetllar per les cures amb dignitat de les persones que hi viuen.

Comissió de Salut de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona

Categories
Comunicats

Actualització de dades de la pandèmia a la Prosperitat

23 d’abril de 2020

Aquest petit informe està elaborat a partir de les dades que subministra diàriament l’Agencia de Salut Pública de Barcelona. És una d’aquelles institucions que fan molt bon treball i mostren què ha de ser un servei públic. És una continuació de l’informe que vàrem publicar a partir del treball de Promosalut amb dades del 15 d’abril.

En aquests vuit darrers dies s’observa l’alentiment de la pandèmia amb algun sobresalt que val la pena comentar. De fet, en l’informe del dia 23 és el primer cop que no s’ha detectat cap cas nou al barri, cosa que no vol dir que puguem pensar que la pandèmia s’ha acabat. Com alerten els especialistes, els rebrots són possibles i caldrà estar alerta.

El fet que més ha afectat a la detecció de nous casos ha estat que a finals de la setmana passada la Generalitat finalment va començar a fer proves a les residències de gent gran, on es va detectar una infecció massiva. Mirant les dades dels diferents barris això resulta evident.

També a Prosperitat, on les revisions a la Residència Molí i la Residència Palamós van significar un fort increment de casos (es pot veure perquè l’ASPB dona dades de micro-zones del barri i les que corresponen a aquestes dues residències van tenir un salt molt fort d’incidència). Sembla per tant que una bona part de l’increment d’afectats els darrers dies és perquè hi ha un treball de detecció que anteriorment no s’havia fet.

Afectats al barri

A dia d’avui s’han detectat 261 casos a Prosperitat. Un increment de gairebé un 25% més que fa vuit dies, però cal tenir en compte el que hem comentat abans. De fet, l’increment fort es va produir a finals de la setmana passada, quan es van revisar les residències. Els tres últims dies el nombre d’afectats que han donat positiu només s’ha incrementat en 9 casos.

És interessant veure com la pandèmia afecta de forma desigual segons edat i sexe.

Quadre 1. Afectats a Prosperitat per grups d’edat i sexe

Grups d’edatAfectatsHomesDonesPer 100.000
0-140000
15-3422715344
35-64974156847
65-743517181.196
74+10759482.783
Total261124137962

L’edat és el factor que més incideix en l’afectació. És possible que la gent més jove es contagii, però que no manifesti els mateixos símptomes i severitat que la gent de més edat.

És també notable que les dones tenen nivells de contagi més elevats que els homes, especialment entre persones adultes en edat laboral. És possible que tingui a veure amb la major participació femenina en activitats laborals amb més probabilitat de contagi (sanitat, assistència a gent gran, etc.), però amb les dades que tenim només és una suposició.

Prosperitat i Nou Barris

Podem veure quina és l’afectació als diferents barris del districte i la seva comparativa amb el conjunt de Barcelona.

En primer lloc podem veure el total de casos certificats. És obvi que aquesta estadística no té en compte les persones que han passat la malaltia sense efectuar-los test ni els que la poden haver passat de forma asimptomàtica. És només el nombre de casos certificats.

Quadre 2. Nombre de casos registrats a Nou Barris


15-IV23-IVDiferència
Vilapicina – Torre Llobeta19027888
Porta20726558
Turó de la Peira10512116
Can Peguera11154
Guineueta15016414
Canyelles567418
Roquetes14416622
Verdum10812012
Prosperitat21026151
Trinitat Nova608525
Torre Baró11143
Ciutat Meridiana708010
Vallbona83022
Nou Barris1.3301.673343
Barcelona8.99011.7392.749
% Nou Barris/Barcelona14,80%14,25%

Prosperitat és el tercer barri amb més quantitat de casos registrats i també el tercer en més casos. Cal però tenir en compte que els barris tenen poblacions de grandària diversa. Prosperitat es el barri més poblat del districte i per tant és lògic que també tingui més afectats.

Cal també assenyalar que tots els barris que presenten un creixement important de casos són llocs on aquesta setmana s’han fet inspeccions a residències, on s’han detectat infeccions massives. La gent gran en residències ha patit vulnerabilitat i abandonament per part de la Generalitat, que és la responsable de la seva salut.

Quan comparem Nou Barris amb el conjunt de Barcelona, podem veure que el percentatge de casos que representa Nou Barris en el conjunt de la ciutat s’ha reduït una miqueta (del 14,8% al 14,25%). Encara estem en nivells superiors a la mitjana en molts barris, però la situació almenys no s’ha deteriorat.

Per entendre millor quina és la incidència als diferents barris podem calcular la taxa d’afectats per cada 100.000 habitants.

Quadre 3. Afectats per 100.000 habitants


15-IV23-IVDiferència
Vilapicina – Torre Llobeta7281.065337
Porta757969212
Turó de la Peira64674498
Can Peguera482658176
Guineueta9691.05990
Canyelles8131.074261
Roquetes8731.007134
Verdum84493894
Prosperitat774962188
Trinitat Nova7821.107325
Torre Baró374476102
Ciutat Meridiana62971990
Vallbona5692.1341.565
Nou Barris


Barcelona534701167

No podem donar les dades de Nou Barris perquè l’ASPB no dona el càlcul per districtes.

En aquest càlcul Prosperitat se situa com el setè barri més afectat del districte, molt a prop dels barris veïns de Porta (sisè) i Verdum (vuitè).

Podem veure que el creixement d’aquesta setmana és lleugerament superior al de la mitjana de Barcelona. Com ha passat a altres barris del districte i ja hem explicat, la inspecció de les residències ha tingut un efecte dramàtic i explica en bona mesura què ha passat en tots els barris que presenten increments alts de contagi.

El cas de Vallbona és especialment significatiu: un barri molt petit que tenia un índex de contagi moderat i que després de la inspecció se situa en un nivell relatiu molt elevat.

Algunes conclusions

De totes aquestes dades podem treure algunes conclusions provisionals.

Prosperitat, com molts altres barris del districte, presenta uns nivells d’infecció més elevats que el conjunt de la ciutat. És el fruit d’unes condicions socials i econòmiques que fa molt temps que denunciem.

La darrera setmana dona indicis d’una moderació de l’epidèmia, encara que de moment lenta.

La inspecció feta la darrera setmana a les residències de gent gran ha fet evident una situació dramàtica. Una situació que té uns responsables als quals cal demanar mesures pal·liatives i responsabilitats.

Albert Recio, AV Prosperitat

Categories
Comunicats

Lecciones de un encierro

Llevamos muchos días encerrados, sólo conectados por medios digitales, temerosos de que a alguien que queremos le toque la china, preocupados por ERTES, despidos y otras carencias, enervados por compartir espacios pequeños… Son malos días, pero tenemos que aprovecharlos. Porque en estos días podemos aprender muchas cosas que nos serán útiles después.

Hemos visto lo importantes que son los buenos servicios públicos, empezando por los sanitarios, y siguiendo por otros muchos, que son los que están impidiendo que esto devenga un cataclismo.

Hemos constatado el papel crucial de muchos empleos que demasiadas veces despreciamos: limpieza, personal de supermercados, cuidadoras a domicilio, kiosqueros, transportistas, trabajadores agrícolas… Gente en empleos precarios, bajos sueldos y poco prestigio social. Pero que al final son los imprescindibles. Los que merecen que sus condiciones laborales y su condición social mejore.

Descubrimos que lo más importante que tenemos los humanos es la cooperación y que competir sólo vale para actividades lúdicas.

Nos inquieta que haya mucha gente que está pasando este trance en condiciones habitacionales penosas, sin formas de obtener ingresos, con críos desprotegidos…

Hemos reconocido la importancia de nuestros vínculos sociales, de tener en cuenta a la gente que apreciamos, que los otros se acuerden de nosotros. Y de la necesidad que tenemos de alimentar estas relaciones.

Nos alegramos cada día a las 8, al salir al balcón, por encontrarnos con vecinos con los que habitualmente tenemos poco trato y que, como nosotros, tienen esta necesidad de sentirse colectividad.

Nos indignamos con estos políticos que llevan años con recortes de servicios esenciales, en partidos que tienen niveles de corrupción insoportables, tratando de echar mierda sin ofrecer respuestas o directamente proponiendo medidas inaceptables.

Sentimos que lo mejor que tenemos ante la soledad y el aislamiento es la cultura y por esto sabemos que un buen sistema educativo que ayude a hacernos cultos y críticos es un bien esencial a defender.

Nos alegramos por vivir en un barrio donde existen redes solidarias, aunque precarias, y nos sabe mal no haber previsto la situación y haberlo montado mejor.

Descubrimos que una de las pocas mejoras experimentadas estos días ha sido el desplome de la contaminación, lo que demuestra que los que negaban su relación con el modelo de transporte o mentían o eran unos ignorantes.

Seguro que hemos aprendido más cosas. Y, cuando podamos salir, hay que convertir estos aprendizajes en comportamientos. En mejorar la calidad de nuestras relaciones humanas, en priorizar las cuestiones colectivas, en tejer solidaridades, en movilizarnos para mejorar los servicios públicos y las condiciones de vida de todo el mundo. Porque no podemos tirar por la borda toda la experiencia de estos días y limitarnos a esperar pacientemente que vuelva otra situación crítica como la actual. Porque tanto encierro tiene que haber servido para mucho.

AV Prosperitat

Treballadores de sanitat i neteja del CAP Rio de Janeiro aplaudint el veïnat que aplaudeix a les 20h, amb el cartell de “quedem-nos a casa”
Categories
Comunicats

Dades del Coronavirus a Prosperitat i Nou Barris

Des de PromosalutProspe (gràcies, Pedro) s’estan seguint les dades de Covid-19 que proporciona diàriament l’Agència de Salut Pública de Barcelona. Són les persones residents amb un diagnòstic confirmat.

El nostre barri, la Prosperitat, supera en índex de positius de Covid-19 la mitjana de Nou Barris i, per molt, la de Barcelona. Això sense tenir encara dades de la residència per a la gent gran de Molí, tot i que sabem que tant familiars com professionals hi estan molt a sobre.

Del 12 de març al 15 d’abril

ZonaTotalPositius per 100.000 habitants
Prosperitat210774
Nou Barris1.330711
Barcelona8.939534

L’augment és més gran que la mitjana de Nou Barris (5 punts més) i és el barri on més augmenta el total de casos.

Des del 12 de març fins al…10 d’a bril15 d’abrilEvolució del 10 al 15 d’abril

TotalPositius
x 100.000 habitants
TotalPositius
x 100.000 habitants
Augment de positius% Augment de positius
Prosperitat1826712107742815,35
Nou Barris1.2286481.3307111029,72
Barcelona8.0904838.93953484911,05

Sobre les dades de Nou Barris, Prosperitat és el primer barri en contagis, amb 210 casos, i el sisè en índex de contagis, darrere de Guineueta, Roquetes, Verdum, Canyelles i Trinitat Nova. Només Torre Baró i Can Peguera estan per sota de la mitjana de Barcelona.

Des del 12 març fins
al 15 d’abril
TotalPositius per 100.000 habitants
Prosperitat210774
Verdum108844
Porta207757
Trinitat Nova60782
Roquetes144873
Guineueta150969
Canyelles56813
Can Peguera11482
Turó de la Peira105646
Vilapicina -Torre LLobeta190728
Ciutat Meridiana70629
Torre Baró11374
Vallbona8569
NOU BARRIS1.330711
BARCELONA8.939534
% Nou Barris-Barcelona14,88133,10

Aquestes dades no ens han d’espantar: ens donen arguments per demanar intervenció pública decidida i responsabilitat a tot el veïnat.

Categories
Comunicats

Si ens buiden l’Atenció Primària, estan abandonant la comunitat

Comunicat de la Coordinadora SAP Muntanya

L’Atenció Primària ha de ser la porta d’entrada i de detecció de la malaltia i també d’aquesta manera ser un dic de contenció cap als hospitals que estan fent una excel·lent tasca, però cada cop més saturats i amb necessitat de recursos que no tenen.

Més enllà de la pandèmia del COVID-19, continua havent la necessitat d’atendre als pacients amb malalties cròniques i complexes, amb fragilitat i, com no, els casos no tan greus.

També donar suport a les residències, als centres de salut mental, als ciutadans a domicili. Igualment des de l’AP es fa el seguiment dels malalts fins a la seva entrada a l’hospital si es produeix i el seguiment posterior a l’alta.

El factor de seguretat que comporta tenir una atenció primària forta i propera és diametralment oposat a buidar-la de recursos i d’aquesta manera, abandonar la seva comunitat.

En els nostres barris, els més desafavorits de la ciutat, també considerem necessari i urgent la coordinació entre salut i serveis socials per detectar i atendre les necessitats bàsiques dels nostres veïns i veïnes.

L’Atenció Primària és útil i necessària!

Categories
Comunicats

El Coronavirus entén de desigualtats

Fa uns dies hem conegut les dades d’afectació del Coronavirus per zones: Nou Barris i altres barriades obreres de la ciutat estan entre les més afectades, amb nivells molt superiors que altres territoris de la ciutat.

Aquesta situació no ens sorprèn. Sabem que les desigualtats de renda estan directament relacionades amb la qualitat de la salut: condicions de salut prèvies, condicions dels habitatges, alimentació, etc.

A tot això s’afegeix l’efecte de les retallades en despesa de salut dels darrers anys, que hem denunciat de manera continuada i que ara mostren tot el seu impacte.

La incidència de l’epidèmia als nostres barris mostra que campanyes com la de “No és pobresa, és injustícia” de Nou Barris cabrejada i el treball continuat de SAP Muntanya en defensa de la salut dels nostres barris estan plenament justificades i obliguen a fer canvis profunds en les prioritats polítiques.

Donada la gravetat de la situació, i més enllà dels necessaris canvis en les polítiques públiques a llarg termini, cal que els barris més afectats per l’emergència sanitària rebin una assistència prioritària, amb dotacions de personal i de materials adequades de forma immediata.

Coordinadora d’Associacións de Veïns i Entitats de Nou Barris i SAP Muntanya