Categories
Comunicats

Actualització de dades de la pandèmia a la Prosperitat

23 d’abril de 2020

Aquest petit informe està elaborat a partir de les dades que subministra diàriament l’Agencia de Salut Pública de Barcelona. És una d’aquelles institucions que fan molt bon treball i mostren què ha de ser un servei públic. És una continuació de l’informe que vàrem publicar a partir del treball de Promosalut amb dades del 15 d’abril.

En aquests vuit darrers dies s’observa l’alentiment de la pandèmia amb algun sobresalt que val la pena comentar. De fet, en l’informe del dia 23 és el primer cop que no s’ha detectat cap cas nou al barri, cosa que no vol dir que puguem pensar que la pandèmia s’ha acabat. Com alerten els especialistes, els rebrots són possibles i caldrà estar alerta.

El fet que més ha afectat a la detecció de nous casos ha estat que a finals de la setmana passada la Generalitat finalment va començar a fer proves a les residències de gent gran, on es va detectar una infecció massiva. Mirant les dades dels diferents barris això resulta evident.

També a Prosperitat, on les revisions a la Residència Molí i la Residència Palamós van significar un fort increment de casos (es pot veure perquè l’ASPB dona dades de micro-zones del barri i les que corresponen a aquestes dues residències van tenir un salt molt fort d’incidència). Sembla per tant que una bona part de l’increment d’afectats els darrers dies és perquè hi ha un treball de detecció que anteriorment no s’havia fet.

Afectats al barri

A dia d’avui s’han detectat 261 casos a Prosperitat. Un increment de gairebé un 25% més que fa vuit dies, però cal tenir en compte el que hem comentat abans. De fet, l’increment fort es va produir a finals de la setmana passada, quan es van revisar les residències. Els tres últims dies el nombre d’afectats que han donat positiu només s’ha incrementat en 9 casos.

És interessant veure com la pandèmia afecta de forma desigual segons edat i sexe.

Quadre 1. Afectats a Prosperitat per grups d’edat i sexe

Grups d’edatAfectatsHomesDonesPer 100.000
0-140000
15-3422715344
35-64974156847
65-743517181.196
74+10759482.783
Total261124137962

L’edat és el factor que més incideix en l’afectació. És possible que la gent més jove es contagii, però que no manifesti els mateixos símptomes i severitat que la gent de més edat.

És també notable que les dones tenen nivells de contagi més elevats que els homes, especialment entre persones adultes en edat laboral. És possible que tingui a veure amb la major participació femenina en activitats laborals amb més probabilitat de contagi (sanitat, assistència a gent gran, etc.), però amb les dades que tenim només és una suposició.

Prosperitat i Nou Barris

Podem veure quina és l’afectació als diferents barris del districte i la seva comparativa amb el conjunt de Barcelona.

En primer lloc podem veure el total de casos certificats. És obvi que aquesta estadística no té en compte les persones que han passat la malaltia sense efectuar-los test ni els que la poden haver passat de forma asimptomàtica. És només el nombre de casos certificats.

Quadre 2. Nombre de casos registrats a Nou Barris


15-IV23-IVDiferència
Vilapicina – Torre Llobeta19027888
Porta20726558
Turó de la Peira10512116
Can Peguera11154
Guineueta15016414
Canyelles567418
Roquetes14416622
Verdum10812012
Prosperitat21026151
Trinitat Nova608525
Torre Baró11143
Ciutat Meridiana708010
Vallbona83022
Nou Barris1.3301.673343
Barcelona8.99011.7392.749
% Nou Barris/Barcelona14,80%14,25%

Prosperitat és el tercer barri amb més quantitat de casos registrats i també el tercer en més casos. Cal però tenir en compte que els barris tenen poblacions de grandària diversa. Prosperitat es el barri més poblat del districte i per tant és lògic que també tingui més afectats.

Cal també assenyalar que tots els barris que presenten un creixement important de casos són llocs on aquesta setmana s’han fet inspeccions a residències, on s’han detectat infeccions massives. La gent gran en residències ha patit vulnerabilitat i abandonament per part de la Generalitat, que és la responsable de la seva salut.

Quan comparem Nou Barris amb el conjunt de Barcelona, podem veure que el percentatge de casos que representa Nou Barris en el conjunt de la ciutat s’ha reduït una miqueta (del 14,8% al 14,25%). Encara estem en nivells superiors a la mitjana en molts barris, però la situació almenys no s’ha deteriorat.

Per entendre millor quina és la incidència als diferents barris podem calcular la taxa d’afectats per cada 100.000 habitants.

Quadre 3. Afectats per 100.000 habitants


15-IV23-IVDiferència
Vilapicina – Torre Llobeta7281.065337
Porta757969212
Turó de la Peira64674498
Can Peguera482658176
Guineueta9691.05990
Canyelles8131.074261
Roquetes8731.007134
Verdum84493894
Prosperitat774962188
Trinitat Nova7821.107325
Torre Baró374476102
Ciutat Meridiana62971990
Vallbona5692.1341.565
Nou Barris


Barcelona534701167

No podem donar les dades de Nou Barris perquè l’ASPB no dona el càlcul per districtes.

En aquest càlcul Prosperitat se situa com el setè barri més afectat del districte, molt a prop dels barris veïns de Porta (sisè) i Verdum (vuitè).

Podem veure que el creixement d’aquesta setmana és lleugerament superior al de la mitjana de Barcelona. Com ha passat a altres barris del districte i ja hem explicat, la inspecció de les residències ha tingut un efecte dramàtic i explica en bona mesura què ha passat en tots els barris que presenten increments alts de contagi.

El cas de Vallbona és especialment significatiu: un barri molt petit que tenia un índex de contagi moderat i que després de la inspecció se situa en un nivell relatiu molt elevat.

Algunes conclusions

De totes aquestes dades podem treure algunes conclusions provisionals.

Prosperitat, com molts altres barris del districte, presenta uns nivells d’infecció més elevats que el conjunt de la ciutat. És el fruit d’unes condicions socials i econòmiques que fa molt temps que denunciem.

La darrera setmana dona indicis d’una moderació de l’epidèmia, encara que de moment lenta.

La inspecció feta la darrera setmana a les residències de gent gran ha fet evident una situació dramàtica. Una situació que té uns responsables als quals cal demanar mesures pal·liatives i responsabilitats.

Albert Recio, AV Prosperitat