Categories
Comunicats

Petició al Ple del districte de Nou Barris

Les dades que subministra diàriament l’Agència de Salut Pública de Barcelona mostren que diversos barris del districte estan entre els més castigats de la ciutat per la pandèmia. Aquest fet luctuós és només una part del drama.

A les xarxes de suport on participem moltes entitats del districte anem observant que a més de la crisi sanitària hi ha una crisi social que afecta de forma molt severa una part del veïnat.

Per tot això, des de la Coordinadora d’Associacions de Veïns i Entitats de Nou Barris volem plantejar:

  • La necessitat de reobrir tots els centres de serveis socials dels barris de forma urgent per facilitar l’accés a la gent afectada per la situació de confinament, molta de la qual abans no era usuària dels serveis.
  • La necessitat d’elaborar un pla social de represa al nostre districte, ja molt colpejat per la crisi del 2008-2010. Un pla que contempli aspectes de polítiques socials, laborals, sanitàries, de suport a la gent gran i persones dependents i educació. Un pla que ha d’adoptar mesures de xoc per evitar que el desastre sanitari esdevingui tragèdia social.

Demanem d’aquest Ple un posicionament en aquest sentit.

Coordinadora d’Associacions de Veïns i Entitats de Nou Barris