Categories
Comunicats

Actualització de dades de la pandèmia a Prosperitat (30 d’abril de 2020)

Com sabeu, aquest informe està elaborat a partir de les dades que subministra diàriament l’Agència de Salut Pública de Barcelona. En conjunt, podem veure que la darrera setmana el ritme de nous casos s’ha frenat de forma notable.

La web presenta una novetat, ja que separa les dades entre veïns i veïnes en general i persones que viuen i treballen a residències de gent gran, cosa que permet tenir una perspectiva del que ha passat en aquests centres. En el cas de Prosperitat, hi ha hagut 37 persones infectades a residències, un 13,5% de tots els casos.

Afectats al barri

En total es comptabilitzen a Prosperitat un total de 273 casos, 12 més en una setmana (un 4,5%), fet que fa pensar que, almenys de moment, l’expansió de la pandèmia s’està frenant. Molt diferent que la setmana anterior, on l’increment havia estat d’un 25%, malgrat que en bona part era degut a la suma de les dades de les residències. Per això caldrà estar pendents del que passi els propers dies quan sortim més al carrer. I donat el ritme que genera el virus, fins d’aquí a dues setmanes no podrem saber com està evolucionant realment.

Quadre 1. Afectats a Prosperitat per grups d’edat i sexe

Grups EdatAfectatsHomesDonesPer 100.000
0-140000
15-3424717413
35-641044262847
65-743617191.260
74+10960492.889
Total2731261471.013

Les dades canvien poc d’una setmana a l’altra. L’edat és un factor clar de risc. Les dones presenten taxes d’infecció més altes, excepte en el grup dels més grans. De les 37 persones afectades a residències, 11 són homes i 26 són dones, excepte un cas, tots més grans de 75 anys.

Un dels canvis a tenir en compte és que dels 12 casos d’aquesta setmana 9 són de persones menors de 64 anys i només 3 de més grans. D’aquest 9, 8 són dones. És possible que el retorn a la feina expliqui aquesta situació, i el fet que moltes dones tenen llocs de treball on el contagi és més fàcil. És una dada que haurem de seguir.

Veiem quina és l’afectació als diferents barris del districte i la seva comparativa amb el conjunt de Barcelona.

En primer lloc, podem veure el total de casos certificats. És obvi que aquesta estadística no té en compte les persones que han passat la malaltia sense efectuar test ni els que la poden haver passat de forma asimptomàtica. És només el número de casos certificats.

Quadre 2. Número de casos registrats a Nou Barris

Barri23 d’abril30 d’abrilDiferència
Vilapicina-Torre Llobeta27828911
Porta26528015
Turó de la Peira1211287
Can Peguera15172
Guineueta1641717
Canyelles74762
Roquetes16617812
Verdum1201244
Prosperitat26127312
Trinitat Nova85905
Torre Baró14173
Ciutat Meridiana80844
Vallbona30344
Nou Barris1.6731.761
Barcelona11.73912.867
% Nou Barris/Barcelona14,25%13,68%

El creixement ha estat moderat a tots els barris del districte. De fet, més moderat que en el conjunt de la ciutat. Mentre la setmana passada les persones infectades del districte eren el 14,25% de tots els afectats a la ciutat, ara només representen un 13,6%, fet que indica que el ritme de creixement ha estat superior en altres districtes. És possible que això sigui degut a què aquesta setmana s’ha continuat fent revisions a residències i s’estigui trobant el que a Nou Barris ja es va veure la setmana passada.

En números absoluts, Prosperitat és un dels barris amb més casos nous, però la xifra s’ha de relativitzar. Si en lloc de números absoluts tenim en compte el percentatge d’increment, el 4,6% de Prosperitat és un dels més baixos del districte, només superat pel 2,9% de Canyelles, el 3,3% de Verdum i el 3,9% de Vilapicina-Torre Llobeta.

Amb les dades podem també calcular el número de persones afectades en residències, que inclou tant persones grans que viuen en residències com treballadores de residències residents al barri. Aquest impacte es concentra lògicament en els barris on hi residències de gent gran. Vilapicina-Torrellobeta encapçala aquest luctuós rànquing amb 76 persones afectades (la residència Ballesol de Fabra i Puig ha estat l’espai més afectat de tot Nou Barris). Segueixen Porta amb 42, Prosperitat amb 37, Trinitat Nova amb 32, Vallbona amb 30 (gairebé el 90% de casos d’aquest barri), Guineueta amb 11 i Canyelles amb 7.

Per entendre millor quina és la incidència als diferents barris podem calcular la taxa d’afectats per cada 100.000 habitants.

Quadre 3. Afectats per 100.000 habitants

Barri23 d’abril30 d’abrilDiferènciaSense Residència
Vilapicina Torre Llobeta1.0651.10742816
Porta9691.02354850
Turó de la Peira74478743787
Can Peguera65874587745
Guineueta1.0591.105461.033
Canyelles1.0741.10430915
Roquetes1.0071.080731.080
Verdum93896931969
Prosperitat9621.00644869
Trinitat Nova1.1071.17366886
Torre Baró476578102578
Ciutat Meridiana71975536755
Vallbona2.1342.418284284
Barcelona701802101768

El perfil general d’aquesta setmana segueix el mateix patró que l’anterior. Prosperitat ocupa la vuitena plaça quant a nivell global d’afectacions entre els barris del districte. Aquest quadre permet veure que l’increment d’incidència ha estat inferior al del conjunt de la ciutat en gairebé tots els barris del districte, amb l’excepció de Torre Baró i Vallbona. Un fet no massa significatiu perquè són barris que han tingut molts pocs casos nous (3 i 4 respectivament) però que en ser barris amb poca població, tenen molta incidència sobre el percentatge de creixement.

A la darrera columna afegim el percentatge de casos sense tenir en compte les residències. Per comparar la incidència local de la pandèmia entre barris segurament és una mesura millor, ja que no hi ha residències a tots els barris i per tant s’han de considerar un espai en ell mateix.

Quan tenim en compte aquestes dades es produeixen alguns canvis significatius. El més espectacular és el cas de Vallbona, que passa de ser el barri més afectat del districte al que ha tingut una incidència menor, a causa que quasi tota la infecció s’ha produït a la residència del barri. En el cas de Prosperitat, quan es descompta l’efecte residències, passa a ser el sisè barri amb més afectacions.

Si comparem aquesta última dada amb la del conjunt de la ciutat, podem detectar diferents nivells d’incidència. Tres barris -Roquetes (40,6%), Guineueta (34,5%) i Verdum (26,1%)- han tingut nivells molt alts d’incidència respecte a la mitjana de la ciutat.

Quatre més estan per sobre del 10% :Canyelles (19,1%), Trinitat Nova (15,3%) Prosperitat (13,4%) i Porta (10,6%). Un parell -Vilapicina i Torre Llobeta (6,2%) i Turó de la Peira (2,4%) lleugerament per sota i la resta inferiors a la mitjana, molt substancialment en els casos de Torre Baró i Vallbona.