Categories
Serveis Socials

Ingrés Mínim Vital: més enllà de l’emergència, lluita contra la desigualtat

A partir del 15 de juny es podrà sol·licitar l’Ingrés Mínim Vital, la nova prestació no contributiva de la seguretat Social destinada a les persones soles amb rendes inferiors als 200 euros al mes o unitats de convivència amb rendes menors de 450 euros mensuals. Aquesta renda mínima, que no és incompatible amb altres ajudes o ingressos, és estructural i respon a un clam de fa molts anys de moltes persones i entitats socials que lluiten per l’equitat social.

Per saber de manera fàcil si es compleixen els requisits per tenir-ne dret, es pot consultar aquesta web.

També s’ha habilitat un telèfon d’informació: 900 20 22 22