Categories
Comunicats

Actualització de dades de la pandèmia a Prosperitat (4 de juny de 2020)

La setmana passada no vàrem publicar l’informe degut a que la web de l’Agència de Salut Pública de Barcelona va estar aturada. Com indica la mateixa pàgina, els informes es fan a partir de les dades que subministra la Generalitat, i com s’ha fet públic hi ha hagut una revisió de les dades anteriors.

De fet, per al conjunt de Barcelona les dades actuals donen nivells d’afectats menors que fa quinze dies (uns 200 casos de menys comptabilitzats). La variació no és important però indica que la sèrie anterior ja no és completament fidedigna.

De totes maneres a la represa de la nova sèrie es fa palès que de moment el ritme de la pandèmia està baixant de forma important. Precisament ara que es fan més tests i per tant és més possible que es detectin casos lleus. En els darrers quatre dies només 43 casos, un nivell realment baix. Aquestes dades també es corresponen amb la impressió subjectiva que ens transmeten els metges hospitalaris.

Veurem si realment s’ha acabat el malson o d’aquí a uns mesos les coses tornen a agreujar-se. Si no hi ha novetats importants, aquest serà el darrer informe que publicarem. Però seguirem atents a les dades i en cas que es produís un canvi important no dubtaríem en tornar a informar.

Afectats al barri

El nombre total d’afectats al barri és de 300 persones, 3 més que l’últim recompte. Un increment de l’1%, el més petit de tots els anteriors. Del total d’infectats, 41 són residents o treballadores a residències de gent gran.

Com que s’ha produït la revisió de dades, les comparacions amb anteriors informes són impossibles. Però es manté clarament que hi ha més dones que homes afectades, excepte amb la franja d’edat de majors de 75 anys. I que el nivell d’afectació més alt ha estat en aquesta franja.

Altres números no són comparables. En concret, s’incrementa el nombre d’afectats en les franges de 35-64 anys i de 75 o més i en canvi es redueix el nombre d’afectats del grup 65-74.

També varia el pes d’afectats en residències, malgrat que aquesta darrera setmana no hi ha cap cas. Fet que podria ser degut a que s’han comptat com a residències casos de persones del barri que treballen en aquest sector. Els joves en tot cas tenen nivells molt baixos i porten setmanes sense cap nou cas i l’afectació a la infantesa es nul·la.

Quadre 1. Afectats a Prosperitat per grups d’edat i sexe

Grups d’edatAfectatsHomesDonesPer 100.000
0-140000
15-34291019499
35-6412245771.076
65-743316171.058
74+11664522.067
Total3001351651.105

La situació a Nou Barris

La situació a Nou Barris és similar, si bé tenim el mateix problema de comparació que el ja detectat a Prosperitat. En l’anterior informe ja es donava el fet que a un barri se li comptessin menys casos que la setmana anterior (fet que només es pot atribuir a que hauria estat mal assignat).

En el nou còmput, dos barris més presenten menys casos que fa quinze dies. Més significatiu és l’increment de barris sense cap nou cas, si bé en altres encara hi ha increments: Turó de la Peira i Guineueta per sobre del 6% i Roquetes i Verdum per sobre del 3%.

El fet que alguns d’aquests barris estiguin entre els que tenen percentatges més elevats d’afectats obliga a mirar si no es manté algun focus que de tant en tant dona increments. Cal també veure que desprès de la revisió, els barris de Nou Barris han tornat a veure incrementat el seu percentatge de casos respecte al total de la ciutat.

Quadre 2. Casos a Nou Barris

Barris21 de maig4 de junyDiferència
Vilapicina-Torre Llobeta313308-5
Porta3013076
Turó de la Peira1481579
Can Peguera16160
Guineueta19420612
Canyelles7978-1
Roquetes1841917
Verdum1411465
Prosperitat2973003
Trinitat Nova95950
Torre Baró19190
Ciutat Meridiana92942
Vallbona40400
Nou Barris1.9191.95738
Barcelona14.86514.786
% Nou Barris/Barcelona12,913,2

Si del nombre absolut de casos passem a la incidència per 100.000 habitants podem veure amb més precisió quina ha estat la intensitat de l’impacte de la pandèmia als diferents barris.

Afectacions per 100.000 habitants als barris de Nou Barris

En aquest cas el resultat està influenciat per la revisió de les dades, i com hem comentat, mentre que per al conjunt de la ciutat aquesta ha provocat una lleu reducció del nombre de casos detectats, aquesta ha afectat a pocs barris del districte i en canvi a uns quants s’han seguit comptabilitzant increments, modestos, que fan que el pes de Nou Barris en el conjunt creixi.

Si només es tenen en compte el nombre d’afectats fora de les residències, cinc barris del districte figuren entre els 10 amb més impacte: Guineueta 4rt, Roquetes 5è, Verdum 6è, Porta 8è i Prosperitat 9è. Per davant se situen la Marina del Prat Vermell, un barri molt petit que va tenir un focus a l’inici, Montbau i Vall d’Hebron, dos barris a l’entorn de l’hospital de la Vall d’Hebron on possiblement hi resideix molt personal sanitari. Completen aquest “quadre d’honor” Trinitat Vella, molt proper social i geogràficament a Nou Barris, i el Guinardó. Quan es té en compte la incidència en residències, Vallbona passa a ocupar una trista posició destacada.

Residències

Com sabem, un dels factors rellevants de la crisi sanitària ha estat l’impacte a les residències de gent gran. És obvi que territorialment és una dada molt menys significativa, perquè les residències es distribueixen de forma molt més irregular: alguns barris no en tenen cap i d’altres en tenen bastants.

Tampoc el model de gestió és el mateix, i pot haver incidit en la resposta a la crisi sanitària. Sembla bastant lògic que l’afectació hagi estat més elevada en barris com Sagrada Família (242), Dreta de l’Eixample (233) o Horta (210), on proliferen petites residències privades.

Tampoc Nou Barris ha sortit indemne d’aquest fet. Allà on hi ha hagut residències s’ha produït transmissió del virus. No tenim dades de la seva gravetat, només de quantes persones han estat afectades. I les dades inclouen tant a les persones residents com a les que hi treballen. Per això alguns barris on no hi ha residències presenten un nombre petit de casos. En el següent quadre es pot veure l’afectació a les residències i personal laboral als nostres barris.

Quadre 4. Afectats a residències a Nou Barris

Vilapicina-Torre Llobeta79
Porta43
Prosperitat41
Vallbona35
Trinitat Nova27
Canyelles14
Guineueta12
Turó de la Peira2
Verdum1

Caldrà exigir i demanar anàlisi, explicacions i responsabilitats del que ha passat a les residències. Com potser també valdrà la pena investigar perquè fins i tot a dintre el mateix barri unes zones han estat més afectades que altres.

Les dades que subministra l’Agència permeten també veure què passa a nivell de microzones (l’equivalent a les taules de votació electoral), i les diferències entre unes i altres són significatives. Hem optat per no comentar-les per no fer massa feixucs els informes, però les dades es poden consultar i potser serà un bon material per veure si alguns factors poden haver influït o es tracta simplement d’un fet aleatori: allà on s’ha donat un cas inicial s’ha generat un focus.

De totes maneres veient aquestes dades sembla més clar que el confinament més estricte dels primers dies va ser una bona mesura, doncs les diferències es generen a l’inici de la epidèmia i desprès es mantenen constants. De vegades, assumir que hem d’acceptar normes feixugues pot ser l’opció més racional.