Categories
Comunicats

Atenció sanitària a les residències de gent gran. Una proposta de futur

Cal insistir en què la pandèmia COVID-19 ha posat de manifest que l’atenció sanitària a les persones que viuen en els centres residencials era i és molt deficient (manca de referents i de continuïtat assistencial, polimedicació amb escàs control, ús excessiu de psicofàrmacs, trasllats innecessaris a serveis d’urgències hospitalaris…).

S’ha vulnerat el dret ciutadà d’accés a la cartera comú mínima de serveis sanitaris d’atenció primària del Sistema Nacional de Salut, recollit en una llei bàsica, entre els quals hi ha el dret a tenir i triar uns professionals (metgessa i infermera) de referència de l’atenció primària pública. Els responsables de Salut, els directes i els subsidiaris, han incomplert les competències i funcions relacionades amb la qualitat i seguretat dels pacients i amb l’equitat d’accés als serveis sanitaris, socials i de salut pública de les persones institucionalitzades.

Arran de l’elevat impacte en malaltia i en mortalitat que ha suposat el coronavirus, s’ha requerit el traspàs de la gestió sanitària al Departament de Salut, que ha permès fer arribar l’atenció sanitària a les persones residents, tot i que de manera tardana.

La intervenció de les metgesses i les infermeres dels centres d’atenció primària ha permès millorar la resposta sanitària a l’epidèmia, però ha suposat una nova càrrega de treball per a uns equips que ja anaven sobrecarregats de feina i escassos de professionals i de recursos.

Ara cal pensar en com es resol l’atenció sanitària en aquests centres dins del marc del sistema públic de salut, abandonant el model que ha actuat fins ara, de manera majoritària, basat en la concertació amb entitats privades i del tercer sector, que ha demostrat abastament les seves insuficiències i negligències.

En aquest sentit demanem:

– Que l’atenció sanitària als centres residencials de la gent gran i dependent passi definitivament a dependre del Departament de Salut.

– Que totes les persones que viuen en un centre residencial recuperin el seu dret com a ciutadanes i ciutadans a tenir unes professionals de referència de l’atenció primària del sistema públic de salut.

– Que els equips d’atenció primària (EAP) siguin els responsables de l’atenció sanitària a les persones residents. Que l’atenció continuada i urgent estigui també a càrrec dels serveis d’atenció primària.

– Que siguin les professionals d’infermeria les qui portin el pes de l’atenció perquè tenen capacitat i experiència per proporcionar les cures amb qualitat i liderar el treball en els centres residencials.

– Que el traspàs d’aquestes responsabilitats als EAP vagi acompanyat dels recursos econòmics, de personal i tècnics suficients per cobrir totes les necessitats, incloses les pal·liatives i psico-socials.

– Fer una planificació acurada de serveis i de recursos en funció dels centres existents a cada territori i àrea bàsica de salut.

– Que es garanteixin ara durant la pandèmia, els recursos necessaris per desenvolupar les noves tasques encomanades a AP.

– Que es proporcioni informació periòdica en els Consells de Salut territorials sobre la situació sanitària en els centres residencials per part dels EAP amb transparència i rendiment de comptes, al servei de la seguretat i la dignitat de les persones.

– Que es garanteixi la informació necessària a les famílies de les persones residents i la seva participació en la presa de decisions referents a les mesures assistencials que s’adopten.

Finalment, volem alertar sobre qualsevol temptació de crear equips específics fora dels EAP. Convé acabar amb l’actual fragmentació i diversitat d’equips assistencials, i traspassar els recursos que s’hi dediquen actualment als proveïdors d’atenció primària de cada zona, i incrementant-los quan faci falta.

Dirigim aquestes demandes als responsables dels Departaments de Salut, del Departament de Treball i Afers Socials i de l’ICS i els demanen una reunió per parlar i aprofundir en els temes exposats.

Signen aquest document: Coordinadora de la Marea Blanca de Catalunya, Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, Coordinadora de Residencias 5 +1, Fòrum Català d’Atenció Primària, Plataforma per la Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès, Rebel·lió Atenció Primària, Xarxa de Dones per la Salut, Marea Blanca de Ponent i Pirineus, Grup Salut de la Regió Girona, Coordinadora SAP Muntanya, Coordinadora d’AVV i Entitats de Nou Barris, Santako Diu Prou, Federación de AAVV de Santa Coloma, Coordinadora de Grups de Dones (Santa Coloma Gramanet), SOS Gent Gran (Santa Coloma Gramanet), Sicom Solidaritat i comunicació, Plataforma d’Atenció Domiciliària de Catalunya, CONFAVC, Que No Pase Más, Dignitat Dependència, Plataforma en defensa de la Salut i la Sanitat Pública, el Prat de Llobregat, Jo Sí Sanitat Universal, Grup de Salut de Gràcia, Associació Veïnal Vila de Gràcia, Associació per a l’Acompanyament al Final de la Vida HospiceCat, Pactes de Silenci