Categories
Drets laborals

Informació i recursos en l’àmbit laboral

Aquest portal és un cercador de les iniciatives que s’han posat en marxa en l’àmbit laboral per pal·liar els efectes de la situació d’emergència, tant municipals com de la Generalitat i el Govern central.