Categories
Comunicats

Actualització de dades de la pandèmia a Prosperitat (7 de maig de 2020)

Aquest informe basat en les dades que proporciona diàriament l’Agència de Salut Pública de Barcelona és la continuació del que vam publicat el passat 30 d’abril.

Seguim en un ritme molt baix d’increment de casos. En tota la setmana s’han detectat 11 casos més, un menys que la setmana anterior. Això ens indica que si bé hem entrat en una fase de fre de la pandèmia, aquesta no s’ha acabat. Segueix un degoteig de persones infectades que justifica la necessitat d’estar alerta i que no passem a la fase 1.

Afectats al barri

El nombre total d’afectats al barri és de 284 persones, 11 més que la setmana passada. Un 4% més, un ritme decreixent. Del total d’infectats, 37 són residents o treballadores de residències de gent gran. Malgrat que en conjunt hem entrat en una fase de moderació de la pandèmia, les properes setmanes seran clau per veure què passa a partir de l’increment de les sortides al carrer i per tant dels contagis potencials.

La majoria de casos nous han estat, com la setmana anterior, de persones de menys de 65 anys (8/11), o sigui, entre persones que fan més vida social, bé per anar a treballar o perquè han sortit més al carrer per fer compres. Dels tres nous casos, dos són persones majors de 64 anys, i només una de més de 75.

Quadre 1. Afectats a Prosperitat per grups d’edat i sexe

Grups d’edatAfectatsHomesDonesPer 100.000
0-140000
15-3427819465
35-641094465962
65-743818201.330
74+11061492.915
Total2841311531.046

Un anàlisi per sexe i grups d’edat mostra que es mantenen les mateixes tendències que en dies anteriors. Hi ha més dones que homes infectades. Les dones dominen a tots els grups d’edat excepte en els majors de 74 anys, on són els homes els més afectats. Segurament la feina, el tipus de feina, explica aquesta situació, si bé hi poden incidir altres factors. En tot cas, l’edat es el factor més determinant. El percentatge de casos per cada 100.000 persones és gairebé 7 cops més gran en el cas dels majors de 74 anys respecte dels joves. No hi ha cap cas d’afectació en nens i nenes.

La situació a Nou Barris

A la resta de barris del districte l’evolució ha estat força semblant, amb petits matisos. En general el ritme de creixement s’està frenant i és clarament inferior a la mitjana de Barcelona. Sembla com si la infecció s’anés traslladant des de Nou Barris i Horta-Guinardó (els dos districtes més castigats) cap a l’Eixample i altres barris (les Corts, Sants, etc.). Un element molt important és que, sobretot a l’Eixample, encara s’estan entrant a la base de dades moltes residències, on els percentatges d’afectats són importants.

Quadre 2. Nombre de casos registrats a Nou Barris

Barris30 d’abril7 de maigDiferència
Vilapicina-Torre Llobeta28930415
Porta28029111
Turó de la Peira12813810
Can Peguera17170
Guineueta17118211
Canyelles76771
Roquetes1781802
Verdum1241284
Prosperitat27328411
Trinitat Nova90933
Torre Baró17181
Ciutat Meridiana84884
Vallbona34406
Nou Barris1.7611.84079
Barcelona12.86714.04611,79
% Nou Barris/Barcelona13,68%13,09%

El creixement de casos a tots els barris del districte és clarament inferior al del conjunt de la ciutat, on en una setmana el nombre d’afectats ha crescut un 9,16%. A Nou Barris els majors creixements es donen a barris que estaven al nivell baix d’afectacions, com Turó de la Peira (7,8%) o Torre Baró (5,8%). Prosperitat està en una posició mitjana, amb un creixement del 4%. L’única excepció en aquesta tendència està a Vallbona, que ha experimentat un increment del 17,6% (quasi el doble que Barcelona). S’ha de tenir en compte, però, que es tracta d’un barri amb poca població i on gairebé la totalitat d’afectats (també aquesta setmana) estan a la residència del barri. En conjunt, Nou Barris té un pes decreixent en el conjunt de la ciutat.

Quant a les residències, excepte el cas ja comentat de Vallbona, la resta de barris que tenen aquests equipaments no han experiment quasi bé cap de nou, cosa que mostra que si la intervenció s’hagués fet abans potser la incidència hauria estat menor.

Si del nombre total passem a la incidència per cada 100.000 habitants, encara resulta més evident la frenada dels nous casos.

Quadre 3. Afectats per 100.000 habitants

Barris30 d’abril7 de maigDiferència
Vilapicina-Torre Llobeta1.0651.165100
Porta9691.06495
Turó de la Peira744849105
Can Peguera65874587
Guineueta1.0591.176117
Canyelles1.0741.11844
Roquetes1.0071.09285
Verdum9381.00062
Prosperitat9621.04676
Trinitat Nova1.1071.212105
Torre Baró476612136
Ciutat Meridiana71979172
Vallbona2.1342.845711
Nou Barris


Barcelona701839228

Nomès el cas de Vallbona trenca la norma per la raó ja explicada. L’ordre d’afectació dels barris continua pràcticament igual. Prosperitat ocupa la vuitena posició de nivell d’afectació. Cal però matisar la situació, ja que aquest és el percentatge total que inclou les persones infectades en residències. Com que no tots els barris en tenen, val la pena veure què passa sense tenir en compte aquestes afectacions.

En aquest cas, Guineueta passa a ser el barri més afectat (1.105 casos per 100.000), seguit de molt a prop per Roquetes (1.092). Prosperitat es situa en sisena posició, amb el mateix nivell que Porta (910 afectats), un 35% més que el nivell mitjà de Barcelona. En canvi, Vallbona és el barri on fora de la residència el nivell d’afectats és menor (356).

Aquesta setmana la web inclou una nova avaluació. Com que la pandèmia ha afectat de forma molt desigual segons l’edat, potser que un barri tingui una major o menor incidència segons l’estructura d’edat de la seva població. La nova estimació calcula la incidència tenint en compte aquestes diferències d’edat. Quan es fa aquest càlcul, la situació del barri millora. En aquest cas seriem el segon barri amb menys afectació després de Vallbona. O sigui, que una part de la incidència té que veure amb què el barri és més envellit que altres i que té residències. Això no canvia el problema, però ajuda a entendre’l.