Categories
Drets laborals

Ajudes a treballadors autònoms

La Generalitat ha obert línies d’ajudes per a treballadors autònoms afectats pel Coronavirus, com també el Govern central ha aplicat una sèrie mesures extraordinàries.